3 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH

Orzeł, ZSRR, 3-12.07.1966 r.

W mistrzostwach wystartowało 26 zawodników z 8 państw. Po raz pierwszy podzielono startujących na klasą standard i otwartą oraz wydzielono klasyfikację kobiet

Rozegrane konkurencje

1) 3.07 przelot docelowo powrotny 146 km


- klasa otwarta - wygrał; Wróblewski, Polska 81,68 km/h
- klasa standard - wygrał; Halte, NRD 76,21 km/h
- kobiety - wygrała; R. Garmute, NRD 77,52 km/h


2) 4.07 trójkąt 300 km


- klasa otwarta, wygrał; Chuvikov ZSRR 71,91 km/h
- klasa standard - wygrał; Blauert, NRD 246 km
- kobiety - wygrała; R. Garmute, NRD 234 km


3) 5.07 trójkąt 205 km


- klasa otwarta - wygrał; Królikowski, Polska 84,83 km/h
- klasa standard - wygrał; B. Natte, NRD 70,60 km/h
- kobiety - wygrała; R. Garmute, ZSRR 63,6 km/h


4) 6.07. trójkąt 105 km


- klasa otwarta - wygrał; Pilipchuk, ZSRR 63,00 km/h
- klasa standard - wygrał; Kępka, Polska 34,8 km/h
- kobiety - wygrała; Afrykanova, ZSRR 47,3 km/h


5) 10.07 lot po wyznaczonej trasie (docelowy 182 km)


- klasa otwarta - wygrali; ex aequo Królikowski, Polska, Csepani, Węgry po 143,5 km
- klasa standard - wygrał; Kępka, Polska 143 km
- kobiety - wygrała; Pelagia Majewska, Polska 135 km


6) 11.07 podwójny trójkąt, 2*105 km


- klasa otwarta - wygrał; Maros, Jugosławia 59,52 km/h
- klasa standard - wygrał; Franciszek Kępka, Polska 53 km/h
- kobiety - wygrała; Fryhanova ZSRR 50,8 km/h


7) 12.07 trójkąt 507 km


- klasa otwarta - wygrał; Wróblewski, Polska 93,6 km/h (jedyny zawodnik który obleciał trasę)
- klasa standard - wygrał; Franciszek Kępka, Polska 482,5 km
- kobiety, wygrała; M. Afrykanova ZSRR 462 km

Wyniki końcowe - klasa otwarta

miejscezawodnikkrajmaszynawynik
1Mirosław KRÓLIKOWSKIPolskaZefir 26718.8901
2Jan WRÓBLEWSKIPolskab. d.6702.4102
3Vladimir CHUVIKOVZSRRb. d.6186.1499

Wyniki końcowe - klasa standard

miejscezawodnikkrajmaszynawynik
1Franciszek KĘPKAPolskaFoka 46913.2998
2NALTENRDb. d.6415.1499

Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet - klasa otwarta

miejscezawodnikkrajmaszynawynik
1Maria AFRIKANOVAZSRRA 156819.7002
2Pelagia MAJEWSKAPolskab. d.6242.7798