Złota Odznaka Balonowa

Szybownicy jeszcze przed II wojną światową mogli zdobywać odznaki określające zdobyte osiągnięcia. Do dziś przyznmawane są Złote Odznaki Szybowcowe. Komisja balonowa przy FAI dopiero w końcu XX wieku przystąpiła do opracowania odznak specjalnościowych

Pierszym stopniem zaawansowania jest Srebrna Odznaka Balonowa, warunkami zbobycia są

- przelot 100 km

- czas lotu 3 godz

- pułap 3000 m

- odległość od celu nie więcej niż 10 m przy przelocie co najmniej 3 km uzyskana w zawodach balonowych

Do uzyskania odznaki srebrnej należy wypełnić wszystkie czetery warunki lub trzy warunki dla odznaki złotej. Pierwszym baloniarzem który wywalczył Srebrną Odznakę Balonową był Piers GLYDON, Wielka Brytania 1993 rok

Złota Odznaka Balonowa

Warunkami do uzyskania Złotej odznaki są;

- przelot 300 km

- czas lotu 6 godz

- pułap 6000 m

- odległość od celu nie więcej niż 1 m przy przelocie co najmniej 3 km uzyskana w zawodach balonowych

Analogicznie jak przy Złotej Odznace Szybowcowej zawodnicy mogą wykonywać przeloty w celu uzyskania "Diamentów" Można zdobyć Złotą Odznakę Balonową z jednym, dwoma lub trzema diamentami. Warunki do uzyskania diamentów;

- przelot 500 km

- czas lotu 24 godz (12 godz w balonach klasy AX)

- pułap 9000 m

- odległość od celu nie więcej niż 0,1 m przy przelocie co najmniej 3 km uzyskana w zawodach balonowych

Pierwszym zdobywcą Diamentowej odznaki był Josef STARKBAUM Austria 1995 rok

Pierwszym Polakiem ze srebrną odznaką jest Mirosław KOWALSKI zdobyta w 2014 roku

Złota Odznaka Balonowa z trzema diamentami

Na stronie FAI jest aktualna lista zdobywców Diamentowej Odznaki Balonowej

Lista