Redakcja

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą;

Nasz zespół

Jacek Waszczuk

redaktor naczelny/ fotograf

Grzegorz Rola

redaktor/fotograf

Marcin May

redaktor/ fotograf

Adam Pawlak

redaktor

Andrzej Rejter

redaktor/fotograf