Szybowcowe Mistrzostwa Europy w klasie Club

 

Klasa club powstała dla rozgrywania zawodów najwyższej rangi na nieco starszych szybowcach klasy standard. W aeroklubach regionalnych wielu świetnych zawodników ma głównie dostęp do takich szybowców.

Szybowce klasy club mają ograniczoną rozpiętość do 15 metrów, pozbawione są klap i innej mechanizacji, pozostawiono jedynie lotki. Zakazano używać balastu wodnego. W sytuacji gdy szybowiec ma zbiorniki balastowe, muszą pozostać puste. By wyrównać szanse wprowadzono współczynnik jakości. Za normę przyjęto szybowiec Cirrus Std z współczynnikiem 1,00. Starsze szybowce posiadają współczynnik podnoszący wynik na przykład 1,10. Nowsze posiadają współczynnik obniżający, dla przykładu Jantar Std 2 posiada współczynnik 0,97. Do zawodów nie są dopuszczane szybowce nowsze o współczynniku poniżej 0,94. W 2005 roku klasę włączono do programu Szybowcowych Mistrzostw Europy a w 2008 roku do programu Szybowcowych Mistrzostw Świata

Klasyfikacja medalowa

Miejsce Kraj